1440
Det siger mine kunder

Kostvejledning til virksomheder

DEN MOBILE DIÆTISTklinik, vores KONCEPT til virksomheder

Giv medarbejderne mulighed for en bedre livsstil og et bedre helbred med vores kostvejledning til virksomheder!

Tidskrævende og stresset arbejde er ofte medvirkende til dårlige kostvaner, rygning og et minimalt motions niveau. På lang sigt en uhensigtsmæssigt og sundhedsskadelig livsstil. Forebyggelse eller behandling af en livsstilssygdom udløser en radikal ændring i den daglige kost og motion og kræver en fornuftig handleplan

Diet-clinic ved klinisk diætist Maiken Pantmann Beck tilbyder inspirerende og lærerige erhvervskonsultationer, hvor en større gruppe mennesker kan hjælpe og støtte hinanden i at spise sundere. For virksomheden er det en investering i gladere og mere tilfredse medarbejdere, færre sygedage, øget effektivitet i det dagligt arbejde og større teamspirit.

Den kliniske diætist kommer ud på virksomheden og tilbyder bl.a.:

• Seriøst og underholdende foredrag i sunde kostvaner og en bedre livsstil
• Forebyggende og motiverende livsstilssamtaler
• Personlige diætplaner kombineret med en målrettet handlingsplan.
• Opfølgende motiverende samtaler, bl.a. justering af diæt- og handlingsplan, vægttjek mv.

Dette betyder, at medarbejderen sparer tid, kommer hurtigt i behandling, får en bedre helbredstilstand og livskvalitet. Samtidig sikrer virksomheden, at medarbejderen får et sundhedsmæssigt forebyggende tilbud og en behandling, som på sigt giver en sundere og mere effektiv medarbejder, hvilket fører til øget trivsel og mindre sygefravær.

Det vil sige at begge parter på sigt profiterer af tilbuddet.

Ring eller mail og få et tilbud til din virksomhed. Kontakt os.